ကေလး ေဆးရုံ

ေဆးရုံ မသြားခင္ အိမ္မွာ … 1, 2, 3 လက္ေခ်ာင္းေထာင္ျပေနတာ … Peace for All …. Peace …. အခ်ိန္နဲ႕ အတူ တေန႕တျခား ၾကီးလာေသာ သားသား … အေအးဗူးလည္း ၾကိဳက္တယ္။ အျပင္သြားရင္း ကားေပၚမွာ ေသာက္ဖုိ႕ ကုိ္ယ္တုိင္ သယ္ေနေသာ သားသား … ကြန္နက္တီကတ္ … ကေလး ေဆးရုံမွ ကေလး ေဆးကုခန္း … အခန္းေတြက အမ်ားၾကီးပဲ။ ကေလး တစ္ဦးကုိ တစ္ခန္းစီ … ကေလး နဲ႕ သက္ဆုိင္တဲ႕ ဆရာ၀န္ တစ္ဦးစီ … ကေလးေဆးရုံမွ ပန္းခ်ီကား သားသားကုိ ဆရာ၀န္ ျပဖုိ႕ အေဖာ္လုိက္လာေပးေသာ […]

Read More ကေလး ေဆးရုံ