2011 – သမီးေလး ေမြးေန႕

2011 – Angel’s Birthday Cake  ေမြးေန႕ညစာကုိ ရန္ကုန္က စားေသာက္ဆုိင္မွာ မိသားစု ၄ေယာက္ သြားစားခဲ႕တဲ႕ အမွတ္တရ ေမြးေန႕ညစာ ….  ညစာ … စားအပီး သမီးက ေရႊတိဂံု ဘုရား သြားဖူးခ်င္တယ္ဆုိလုိ႕ မိသားစု ေလးေယာက္ ေရႊတိဂံု ဘုရားသြားခဲ႕တဲ႕ အမွတ္တရ ည …  သားသားက မမ ဓာတ္ပံု ရုိက္တုိင္း Peace လက္ေခ်ာင္းေထာင္တာကုိ သေဘာက်ေနလုိ႕ လုိက္ေထာင္ၾကည့္တာ မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ မရ ရေအာင္ လက္ကုိ ခ်ဳိးပီး ေထာင္ၾကည့္ေနတာ။ Peace  ရန္ကုန္က စားေသာက္ဆုိင္ အျပင္အဆင္  Advertisements

Read More 2011 – သမီးေလး ေမြးေန႕