ရန္ကုန္ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာ

ရန္ကုန္ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာသုိ႕ အလည္သြားျခင္း။ ဓာတ္ပံု အမွတ္တရ ရုိက္ထားတာေတြကုိ ျပန္ၾကည့္ရင္းနဲ႕ တင္ပီးသား ပုိစ္႕ေတြ မွာ မပါေသးတဲ႕ ဓာတ္ပံုေတြကုိ အမွတ္တရ တင္ရင္းနဲ႕ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာကုိ အလည္တေခါက္ ျပန္သြားတာပါ။   အရင္ပုိစ္႕ …တုိင္းရင္းသားေက်းရြာ စားေသာက္ဆုိင္တုိင္းရင္းသားေက်းရြာ – ဗမာအိမ္တုိင္းရင္းသားေက်းရြာ – ကခ်င္အိမ္တုိင္းရင္းသားေက်းရြာ – ခ်င္းအိမ္

Read More ရန္ကုန္ တုိင္းရင္းသားေက်းရြာ