2010 – ေလွာ္ကား

Angel’s Birthday  2010  Yangon, Myanmar  2010 – ေလွာ္ကားမွ သမင္ေလးမ်ား သမီးေမြးေန႕ ေလွာ္ကားကုိ သြားလည္ၾကတဲ႕ အမွတ္တရ ေန႕ရက္မ်ား …  သဘာ၀ အတုိင္း လႊတ္ေပးထားတယ္။  တိရစာန္ရုံလုိ ေလွာင္အိမ္နဲ႕ ထားတာမ်ဳိး မဟုတ္ပဲ သဘာ၀ အတုိင္း သမင္ေတြကုိ လႊတ္ေပးထားတယ္။  အဲဒီ ေလွာ္ကားမွာ ေရာင္းတဲ႕ …  ေဘးနားက မုန္႕သည္ဆီက မုန္႕ကုိ ၀ယ္ပီး သမီးေလး အစာေကၽြးေနတာ …  သားသားက မေၾကာက္ဘူး။ သမင္ေတြကုိ ေရွ႕နား တုိးတုိးကပ္ပီး ၾကည့္ေနလုိ႕ လွမ္းဆြဲထားရတယ္။ သမင္ေတြရဲ႕ လုပ္ရႈားေနတဲ႕ ပံုစံ ကုိ မ်က္ေတာင္ မခတ္ၾကည့္ေနေသာ သားသား ကာတြန္းကားေတြမွာေတာ့ သမင္ကုိ ျမင္ဖူးလုိ႕ သားသားက […]

Read More 2010 – ေလွာ္ကား