2009 – စေကာ့ေစ်း

ဒါက သားသား ေခါင္းေပါင္း ျမန္မာဦးထုပ္ ၀ယ္တဲ႕ ဆုိင္။ အဲဒီ ဆုိင္မွာ သားသားအရြယ္ လည္ကတံုးအက်ီ အျဖဴ၊ ျမန္မာ တုိက္ပံု ႏွင့္ ပုဆုိးတုိ႕လည္း ရတယ္။ မေန႕က Capital မွာ ဖိနပ္သြား၀ယ္တာ လုိခ်င္တာ မ၀ယ္ခဲ႕ရဘူး။ နီးနီးနားနား Super One , Waizayanta Shopping Mall , Zawana Shopping Mall တုိ႕မွာ သြားရွာမလား စိတ္ကူးမိေပမယ့္လုိ႕ ႏွစ္ခါ ေမာ ျဖစ္ေနမွာစုိးတာနဲ႕ ျမိဳ႕ထဲက ႏွစ္တစ္ရာေက်ာ္ပီျဖစ္တဲ႕ စေကာ့ေစ်းမွာပဲ သမီးအတြက္ ဖိနပ္ လာ၀ယ္လုိက္ပါတယ္။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္း စေကာ့ေစ်း အေရွ႕ဘက္တန္းက ဖိနပ္ဆုိင္ေတြမွာပဲ အဆင္ေျပစြာနဲ႕ သမီး လုိခ်င္တဲ႕ ဒီဇုိင္းကုိ ဆုိဒ္စံု ရွိလုိ႕ […]

Read More 2009 – စေကာ့ေစ်း