2010 ေရႊပုစြန္

ေရႊပုစြန္ ၀င္ေပါက္ ခရစ္စမတ္ သစ္ပင္ နဲ႕ အမွတ္တရ
ခရစ္စမတ္ပန္းေလးေတြ နဲ႕ သမီးေလး
သားသားနဲ႕ သမီးေလး
သားသားက ျမက္စားေနတဲ႕ သမင္မ်က္လံုးကုိ သြားပီး စုိက္ၾကည့္ေနတာေလ။ သူ႕ခမ်ာ တကယ့္ အေကာင္ ထင္ေနသလား မသိပါဘူး။
မတက္ရလုိ႕ ေရးထားတာကုိ ေရႊသမင္ အရုပ္ကုိ ကုိင္ခ်င္လုိ႕ တက္မယ္ တကဲ ကဲ လုပ္ေနေသာ သားေတာ္ေမာင္
သမင္ေလးေတြကုိ ၾကည့္ေနတဲ႕ သား ေလး နဲ႕ သမီးေလး
Advertisements