၀က္သားခ်ဥ္

၀က္သားခ်ဥ္သုပ္ ေရွာက္ရြက္ႏွင့္ ခ်ဥ္၊ ငံ၊ စပ္ သုပ္ထားေသာ ၀က္သားခ်ဥ္သုပ္ ေအရွန္ဆုိင္က ၀ယ္လာေသာ ၀က္သားခ်ဥ္ ဌက္ေပ်ာ္ဖက္အထုပ္ ဌက္ေပ်ာ္ဖက္ရြက္ ကုိ ျဖည္လုိက္ရင္ ျမင္ေတြ႕ရပံု  ပါ၀င္ပစည္းမ်ား ေရႊျမန္မာက ၀က္သားခ်ဥ္က ထမင္းႏွင့္ ခ်ဥ္ထားတာပါ … ဒီ ဗီယက္နမ္ ၀က္သားခ်ဥ္က ေကာ္မႈန္႕ ( corn starch ) ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားပီး .. ငရုတ္ေကာင္းမႈန္႕ကုိ အေစ႕လုိက္ ထည့္ထားပါတယ္ … ေလးေထာင့္ ပံုစံ အတံုးေသးေသးေလး လွီးစိတ္ အပီး … .. … ဒီ ဗီယက္နမ္ ၀က္သားခ်ဥ္ က ထမင္းနဲ႕ မခ်ဥ္ထားပဲ ေကာ္မႈန္႕ နဲ႕ ခ်ဥ္ထားေတာ့ သိပ္မခ်ဥ္ဘူး …  […]

Read More ၀က္သားခ်ဥ္