ပုစြန္၊ ငါးေျခာက္ ဆီျပန္ဟင္း

ဒီ ေရခဲရုိက္ထားတဲ႕ ပုစြန္ အေကာင္က အရသာ နည္းနည္းေပါ႔ ရႊတ္တယ္။   ဒါေၾကာင့္ ေလးေလးပင္ပင္ ရွိတဲ႕ ငါးေျခာက္နဲ႕ ေရာထားတာပါ။  ငါးေျခာက္ကုိ အရင္ခ်က္ပီးမွ ပုစြန္ကုိ ထည့္ခ်က္ပါတယ္။ ပုစြန္ အေကြး၊ ငါးအေႏြးမုိ႕ ပုစြန္က ခဏေလး နဲ႕ က်က္ပါတယ္။ မူရင္း ပုစြန္ အရသာလည္း မပ်က္သလုိ … ပုစြန္အသားထဲလည္း ငါးေျခာက္ဟင္းရဲ႕ ဟင္း အႏွစ္ အရသာ ၀င္သြားတာမုိ႕ ဒီလုိ ပုစြန္ အထုပ္နဲ႕ ေရာင္းတဲ႕ ေခါင္းမပါ ပုစြန္ကုိ ငါးေျခာက္နဲ႕ ေရာခ်က္တာ ပုိစားေကာင္းတယ္။  ငရုတ္သီးစိမ္း ႏွင့္ နံနံပင္ ပါ ထည့္ခ်က္ထားတာမုိ႕ ေလးေလးပင္ပင္ ႏွင့္ ခပ္စပ္စပ္ေလး၊ နံနံပင္ အနံေမႊးေမႊးေလးပါ။  ပုစြန္ အေကာင္မ်ား […]

Read More ပုစြန္၊ ငါးေျခာက္ ဆီျပန္ဟင္း