ဆိတ္သားဒန္ေပါက္

ဆိတ္သား ဒန္ေပါက္ သရက္သီးသနပ္၊ ပူစီနံ အခ်ဥ္၊ ဆိတ္သား ဒန္ေပါက္၊ ဘာလေခ်ာင္ေၾကာ္ ဆိတ္သား ဒန္ေပါက္ ဘာလေခ်ာင္ေၾကာ္ သရက္သီးသနပ္  ဆိတ္သားဒန္ေပါက္ **** ခ်က္၊ စားနည္း **** ဆိတ္သား ေစ်းႏႈန္း ။ တကဒ္ကုိ တေပါင္ သာသာ အေလးခ်ိန္ ဆိတ္သား ၄ ကဒ္၊ ၄ ေပါင္ ေလာက္ ရွိတဲ႕ ဆိတ္သားတံုးေတြကုိ ရွာလကာရည္ ႏွင့္ ျဖစ္ျဖစ္၊ သံပုရာသီး တလံုးေလာက္ ညစ္ပီး ေရေသခ်ာ ေဆးထားလုိက္ပါတယ္။   ဘီဒုိ အေပၚဆံုးထပ္က ready made ဒန္ေပါက္ဗူးကုိ ယူ …  အခု ခ်က္စားတဲ႕ ဒီ တံဆိပ္ ႏွင့္ …  Date ဒန္ေပါက္ […]

Read More ဆိတ္သားဒန္ေပါက္