ကုလားပဲထမင္း

ဒီတခါ ခ်က္တဲ႕ ပဲထမင္းက စမံုစပါးကုိ ေထာပတ္ဆီသတ္ပီး … ေရစိမ္ထားတဲ႕ ကုလားပဲ ႏွင့္ ခ်က္ထားေသာ ပဲထမင္းျဖစ္ပါတယ္ … ဒီတခါ ကုလားပဲကုိ မႏူးမနပ္ အရင္ျပဳပ္ပီး မခ်က္ပဲ ..  ထမင္းႏွင့္ မခ်က္ခင္ ၃ နာရီေလာက္ ေရစိမ္ထားေသာ ကုလားပဲ ႏွင့္ ခ်က္ထားေသာ … ပဲထမင္း ဒီတခါ ပဲထမင္းကုိ ဘလေခ်ာင္ေၾကာ္ ႏွင့္ ႏွယ္မစားပဲ .. ကုလားပဲ ဒိန္ခ်ဥ္ .. အခ်ဥ္ရည္ စမ္းစားပါတယ္ … အမဲသား ေထာပတ္ ေၾကာ္ႏွပ္  အမဲသားဟင္း ႏွင့္ ပဲထမင္း ….. ခ်က္၊ စားနည္း …..    ကုလားပဲ ကုိ မခ်က္ခင္ ၃ […]

Read More ကုလားပဲထမင္း