မုန္ညင္းခ်ဥ္ဟင္းရည္

၀က္အူေခ်ာင္းေၾကာ္၊ ၾကက္သားကင္၊ မုန္ညင္းခ်ဥ္ဟင္းရည္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေထာင္း၊ တုိ႕စရာ ( ဆူးပုတ္ရြက္၊ ေဂၚဖီျပဳပ္ ) မုန္ညင္းခ်ဥ္ ဟင္းရည္ ၾကက္ကင္ ႏွင့္ မုန္ညင္းခ်ဥ္ ဟင္းရည္ ဂ်င္း၊ စပါးလင္ ႏွင့္ ခ်က္ထားေသာ ပူ စပ္ စပ္ ခ်ဥ္ ျပံဳးျပံဳး မုန္ညင္းခ်ဥ္ ဟင္းရည္ ၾကက္ကင္ တုိ႕စရာ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေထာင္း၊ ၾကက္သားကင္ ဆူးပုတ္ရြက္ျပဳပ္ ႏွင့္ ေဂၚဖီျပဳပ္ ခရမ္းခ်ဥ္သီးေထာင္း ၀က္အူေခ်ာင္းေၾကာ္ အိမ္က ကေလးမ်ား အရမ္းၾကိဳက္တဲ႕ ၀က္အူေခ်ာင္းေၾကာ္ ၀က္နံရုိး အခ်ဳိခ်က္ ၀က္အူေခ်ာင္းေၾကာ္ တံဆိပ္ အိမ္မွာ ေၾကာ္စားေသာ ၀က္အူေခ်ာင္းေၾကာ္ တံဆိပ္ သူ႕အရသာက ျမန္မာက ၀က္အူေခ်ာင္း အရသာ နဲ႕ တူတယ္။ စားလုိ႕ေကာင္းတယ္။  ဆူးပုတ္ရြက္ […]

Read More မုန္ညင္းခ်ဥ္ဟင္းရည္