ပ်ားရည္

သားသားကုိ ေသာၾကာေန႕က Pediatrician ( ပီဒီယာ ထရစ္ရွင္ ) –  ကေလး အထူးကု ဆရာ၀န္  ျဖင့္ သြားျပပါတယ္။ သားသားက Tylenol ( ထယ္လီေနာ ) Motrin ( ေမာ္ထရင္း ) ေသာက္ပီးကတည္းက အဖ်ားက က်ေနပါျပီ .. ေခ်ာင္းဆုိးတာပဲ က်န္ပါေတာ့တယ္။ ကေလး အထူးကု ဆရာ၀န္က သားသားကုိ ေသခ်ာ စမ္းသပ္ပီးတာနဲ႕ အဖ်ားက်ေဆး ထပ္ပီး မေသာက္ခုိင္းေတာ့ပါဘူး။ သားသားကုိ ေခ်ာင္းဆုိးေပ်ာက္ဖုိ႕ ပ်ားရည္ ( တစ္မ်ဳိး ) ပဲ ေသာက္ခုိင္းပါတယ္။ သားသား အေအးမိပီး ဖ်ားတာ အဖ်ားက်ေဆး တစ္ရက္ခြဲ စာေလာက္ပဲ ေသာက္လုိက္ရပါတယ္။ အဖ်ားက်တာႏွင့္ ကေလး အထူးကုဆရာ၀န္က […]

Read More ပ်ားရည္