စႏုိးရွင္း

IMAG5130
IMAG5131
ဒယ္ဒီ ေပါင္ေလာက္ကုိ စႏုိး နစ္တာ …
IMAG5132
IMAG5134
ဒယ္ဒီ .. ကုိယ္ထူကုိယ္ထ .. အိမ္ေ၇ွ႕က ေလွ်ာက္လမ္းကုိ စႏုိးျဖင့္ မေဂၚခင္ ..
ပံုမွန္ဆုိ အိမ္ရာက စႏုိး ရွင္းေပးပါတယ္။ အခုေတာ့ အိမ္ရာက စက္လည္း မႏုိင္ေတာ့သလုိ ကားလည္း မႏုိင္ေတာ့ဘူး။ အိမ္ရာမွာ ရွိတဲ႕ စက္ ႏွင့္ ကားက ဒီေလာက္ ၾကီးတဲ႕ စႏုိးထုကုိ မေကာ္ႏုိင္ပါဘူး။ စႏုိး ၁ ေပ ေလာက္ဆုိ ႏုိင္ပါတယ္။ 2011 ေအာက္တုိဘာ စႏုိးမုန္တုိင္းတုန္းက အိမ္ရာက ကား၊ စက္ေတြျဖင့္ စႏုိးေတြ ရွင္းတယ္။
အခု စႏုိးကေတာ့ ကား ၾကီးျဖင့္ ရွင္းထုတ္မွပဲ ရပါေတာ့မည္။ 
IMAG5135
IMAG5138
IMAG5139
IMAG5141
IMG_2858
ဒယ္ဒီ ေလွကားေပၚက ဆင္းလုိက္တာႏွင့္ ေလွကားအ၀မွာ စႏုိးမ်ားျဖင့္ ပိတ္ထားပါတယ္။
IMG_2859
IMG_2860
IMG_2862
IMG_2863
IMG_2866
Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s