ျမန္မာအက်ီ

သမီးေလး ၆ ႏွစ္ သမီး …

ILBC – Primary I ..

ေက်ာင္းမွာ ၀ါဆုိ သကၤန္းကပ္လွဴပြဲ ရွိလုိ႕ ျမန္မာအက်ီ ၀တ္ဆင္ထားေသာ သမီးေလး

ေက်ာင္းမသြားခင္ ျမန္မာအက်ီ ၀တ္ဆင္ထားေသာ သမီးေလးကုိ ပုသိမ္ထီးေလး ႏွင့္ အမွတ္တရ

အေနာက္မွာ သားသားရဲ႕ ကစားစရာမ်ား ႏွင့္ ၀ါရံတာမွာ ရုတ္ထားေသာ အ၀တ္ေျခာက္၊ အက်ီအပံု၊

အနီေရာင္ ေသတာက Tool Box အထဲမွာ တူက အစ၊ ပလာယာ၊ ၀က္အူလွည့္ ဆုိဒ္ စံု၊ သံ အမ်ဳိးစံု .. လက္မ၀က္၊ ၁ လက္မ သံကေန ၃ လက္မ သံ၊ သစ္သားရုိက္ သံ ႏွင့္ အုတ္ရုိက္သံ အစံု အဲဒီ Tool box ထဲမွာ ရွိတယ္။

ILBC – PE Uniform ႏွင့္ ၆ ႏွစ္သမီးေလး Angel

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s