ၾကက္သြန္ျဖဴ၀က္သားႏွပ္


၀က္သားဟင္း


၀က္သားဟင္းအုိး ဆူလာခါနီးမွ ၾကက္သြန္ျဖဴ အုပ္ခ်က္ထားေသာ ၾကက္သြန္ျဖဴ ၀က္သားႏွပ္

ၾကက္သြန္ျဖဴ အုပ္ပီး ဆီက်န္ ေရက်န္ အေနအထား ၀က္သားႏွပ္

ရုိးရုိး ပံုမွန္ ၀က္သားႏွပ္ကုိ အစပ္ေလးလည္း ပုိကဲခ်င္တာ ပါသလုိ .. ၾကက္သြန္ျဖဴေလး အုပ္ေပးထားတာ …

အရင္ပုိစ္႕

၀က္သား မရမ္းျပားဟင္း … ဟင္းအုိး ဆီျပန္လာခါနီးမွာ ၾကက္သြန္ျဖဴ အုပ္ေပးထားေသာ ျမန္မာဟင္း

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s