၀က္ေခါင္းသုပ္၊ ၀က္ေျခေထာက္

** 2009 ** 
 Yangon, Myanmar
၀က္ေခါင္းသုပ္
၀က္ေျခေထာက္စြပ္ျပဳတ္
၀က္ေခါက္ကင္
ပဲငပိ နဲ႕ ၀က္ေခါက္ကင္
ကင္ပြန္းခ်ဥ္ရည္ဟင္း
ေရခဲသုပ္
၀က္ေခါင္းသုပ္၊ ၀က္ေျခေထာက္၊ ၀က္ေခါက္ကင္ သံုးပြဲေပါင္း ၂၀၀၀ က်ပ္၊ ေရခဲသုပ္က တစ္ပြဲ ၃၀၀ က်ပ္။

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s