စတိတ္စင္

 စတိတ္ရႈိးစင္ပါ။ ကစားကြင္းေဘးနားမွာ ရွိလုိ႕ ဓာတ္ပံုရုိက္လာတာပါ။

စတိတ္ရႈိး ပြဲမ်ား

အိမ္သာမ်ား

၈ေယာက္စားပြဲ၀ုိင္း

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s