အိမ္နီးခ်င္းလက္ေဆာင္

 မေန႕က သမီးကုိ အိမ္နီးခ်င္း Linda က ကေလးသံုး siccor ၂ ခု လက္ေဆာင္ေပးပါတယ္။ ပီးေတာ့ သမီးဆီက penny 2 ျပားေတာင္းပါတယ္။ သမီးက သူ႕ရဲ႕ Jelly bank (piggy bank) စုဗူးထဲက penny ၂ျပား ေပးလုိက္ပါတယ္။ 
အဲဒီေနရာမွာ gift ေပးပံု ေပးနည္းကုိ လုိက္မမွီတာ နားမလည္တာ အမွန္ပါ။ 
ဒါနဲ႕ပဲ ဒီမနက္မွာ google search လုပ္လုိက္ပါတယ္။ ေတြ႕ပါပီ။

Gift Giving Superstitions 

Gift Giving Folklore

 1. 1.  When giving a gift of a wallet, purse, piggy bank or anything that is meant to hold money, you should put money in it so the person will have good luck.
 2. 2.  By putting money in a wallet or purse that is being given as a gift, you ensure that the wallet or purse will never be empty of money.
 3. 3. You should never give someone a pair of shoes as a Christmas gift as this will make the recipient walk away from you.
 4. 4. If a lover gives you a knife as a gift this means the love will end soon.
 5. 5. If a friend gives you a knife as a gift you should give them a coin, or your friendship would be broken.
 6. 6. Giving a pair of scissors or knife as a gift is considered bad luck as it said it would cut the friendship in half. To avoid bad luck in the relationship, the gift recipient should give a coin as to “pay” for the gift. It is common for the gift-giver to include a penny, often taped to the blade of the knife, which the gift recipient is to return as “payment”.
 7. 7. Scissors or knives should never be given as a wedding gift as this is believed to lead to a broken marriage.
 8. 8. When giving cash, you should always give in odd amounts, $5, $11, $51, $101, etc.
 9. 9. Gifts for the new home owner would be bread and salt to show that the house will never know hunger and it’s pantry will always be filled.
 10. 10.Wine for the new home owner would be to signify the years of retirement to come and to savor the sweetness of life.
 11. 11. Seeds for the new home owner to symbolize the growing of the family in that home.
 12. 12. Giving long stemmed red roses with thorns is not a good idea, because they are believed to cause the relationship to suffer.
 13. 13. The first gift opened at a Bridal Shower should be the first one used, so the bride will have good luck.
 14. 14. The person that gave the third gift opened at a Bridal Shower will soon have a baby.
 15. 15. It is bad luck to give an umbrella as a gift.
 16. 16. Gifts with a frog, ladybug, pig, horseshoe with ends pointed upwards, or four-leaf clover theme are considered to provide good luck.
 17. 17. In Chinese culture, giving a clock as a present is taboo due to the Chinese word for ‘clock’ sounding like the word for ‘death’.

     Credit Link : http://www.giftypedia.com/Gift_Giving_Superstitions

    Advertisements

    Leave a Reply

    Please log in using one of these methods to post your comment:

    WordPress.com Logo

    You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

    Google+ photo

    You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

    Twitter picture

    You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

    Facebook photo

    You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

    w

    Connecting to %s