ကရ၀ိတ္ – အာလာဒင္

Dec 25, 2009

အ၀ုိင္းေလးကုိ လွည့္လုိက္ပီး အနီေရာင္အကြက္ကုိ က်ရင္ စာအုပ္ရတယ္။  ကြိဳင္ ၁ေစ႔ ၃ ၾကိမ္ကစားတာ။

7 ႏွစ္ခါ က်ရင္ ခဲတံ တစ္ေခ်ာင္းရတယ္။ သမီးက ခဲတံ ၂ေခ်ာင္းနဲ႕ စာအုပ္ တစ္အုပ္ရတယ္။

Dec 27, 2009

တူေသာ ဂဏာန္း ၂ခါက်ရင္ ခဲတံတစ္ေခ်ာင္း ရတယ္။၊ ခဲတံ ေကာက္ေနတာပါ။

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s