ဆူရွီဆုိင္ – ေတာ္၀င္စန္တာမွ

ငါးဥ ဆူရွီလိပ္

ပုစြန္တင္ ဆူရွီ

သားသား နဲ႕ သမီး ွဆူရွီ စားေနၾကတာ

ဘာထပ္စားရရင္ ေကာင္းမလဲး။

Green Mint ကုိ ေသာက္ေနၾကေသာ သားသား နဲ႕ သမီးေလး

Taw Win Center က ဆူရွီဆုိင္

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s