ဘဲဥ ဒန္႕သလြန္သီး ခ်ဥ္ရည္

ဘဲဥ

ဘဲဥျပဳတ္

ဒန္႕သလြန္သီး

မဆလာ (အမဲသား၊ အသားဟင္းနဲ႕ ခ်က္တဲ႕ မဆလာ)

ေဂၚရင္ခ်ီ မဆလာ ( ဘဲဥခ်ဥ္ရည္ဟင္း၊ သီးစံုပဲကုလားဟင္း ခ်က္သည့္အခါမွာ သံုးတဲ႕ မဆလာ)

ေဂၚရင္ဂ်ီ မဆလာ အုပ္ထားတဲ႕ ဘဲဥ ဒန္႕သလြန္သီး ခ်ဥ္ရည္ဟင္း

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s