သား နဲ႕ သမီး


အျပင္သြားမလုိ႕။


ေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္ ထမင္းစားေနၾကတုန္းက။


သံုးဘီးစက္ဘီးစီးေနေသာ သားသား။

Advertisements