စားပြဲ

အမ်ဳိးအိမ္က ကုမၸဏီ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုးနဲ႕ မိတ္ဆံုစားပြဲ လုပ္လုိ႕ ဟင္းခ်ဳိင့္လာပုိ႔ထားတာပါ။
ဒါက မဂုိလမ္း Pizza corner ဆုိင္က ဂဏာန္းပီဇာပါ။ regular size ကုိ ၄၈၀၀ က်ပ္။ extra cheese ထပ္ထည့္မယ္ဆုိရင္ ၁၅၀၀ က်ပ္ ပုိေပးရပါမယ္။
Advertisements