ေကာက္ညင္းေပါင္း

ေကာက္ညင္းငခ်ိတ္


ပဲေကာက္ညင္းေပါင္း

စမုိင္ေရႊၾကည္

ထန္းသီးမုန္႕

ေခ်ာကလက္ဆန္ေလးမ်ား (ကိတ္မုန္႕၊ ေရခဲမုန္႕ထဲ ထည့္ဖုိ႕ ၀ယ္လာတာ) တစ္ထုပ္ကုိ ၁၀၀၀က်ပ္။

Advertisements