ရန္ကုန္ တိရစ ၦာန္ဥယ်ာဥ္ – 2008

မႏွစ္က ဒီေန႕မ်ဳိးမွာ သြားလည္ခဲ႕တဲ႕ ရန္ကုန္ တိရစ ၦာန္ ဥယ်ာဥ္

From 12 months (before first birthday)

မာမီ၊ Angel ႏွင့္ Heaven – သိန္းဌက္မိသားစု ႏွင့္အတူ။

From 12 months (before first birthday)

သမီးႏွင့္ သိန္းဌက္မိသားစု

From 12 months (before first birthday)

သမီး ႏွင့္ သားသား

From 12 months (before first birthday)

 

From 12 months (before first birthday)

၀က္၀ံေလးႏွင့္ အမွတ္တရ

From 12 months (before first birthday)

၀က္၀ံေလးက အ၇မ္းခ်စ္ဖုိ႕ ေကာင္းတယ္။ ဘာမွ အႏၱရာယ္မရွိဘူး။ စေန တနဂၤေႏြဆုိ ဓာတ္ပံုတြဲရုိက္လုိ႕ရတယ္။ ဒီႏွစ္ဆုိ က်ားေပါက္ေလး ၃ေကာင္ ရွိတယ္။ ဒီက်ားေပါက္ေတြက သီခ်င္းေတာ့ ဆုိတတ္မယ္ မထင္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီႏွစ္၊ ဒီေန႕ မသြားျဖစ္ဘူး။ ေနာက္အပတ္မွပဲ သြားမယ္လုိ႕ စဥ္းစားထားသည္။ မေန႕က တုိင္းရင္းသားေက်းရႊာ ကုိ သြားပီး လည္ထားေတာ့ ႏွစ္ရက္ဆက္တုိက္ ေနပူထဲ သြားရင္ ကေလး ၂ေယာက္ အတြက္ စိတ္ပူလုိ႕ ဒီေန႕ေတာ့ မသြားေတာ့ပါ။ ၾကားရက္က်ေတာ့လည္း ဆင္စီးတာ၊ ျမင္းပုစီးတာ၊ တိရစ ၦာန္ ေတြနဲ႕ ဓာတ္ပံု တြဲရုိက္ တာ မရွိလုိ႕ ေနာက္အပတ္မွ ပဲ သြားေတာ့မည္။

From 12 months (before first birthday)

သမင္မ်ား

From 12 months (before first birthday)

ဆင္ၾကီး ႏွာေမာင္းၾကီးနဲ႕ ၾကံကုိ လွမ္းယူပီး စားေနတာကုိ တစ္ႏွစ္သားေလး သားသားက အံ႔ၾသေနတဲ႕ပံု။

From 12 months (before first birthday)

ဆင္အက

From 12 months (before first birthday)

မာမီ ပု၀ါျခံဳထားတာ မဟုတ္ပါ.။ ေျမြၾကီးကုိ ပတ္ထားတာပါ။ ေျမြ ပါးစပ္ကုိ တိတ္အၾကည္ေရာင္နဲ႕ ပတ္ထားပါတယ္။ စိတ္ခ် လက္ခ် ဓာတ္ပံုရုိက္လာပါတယ္။ မႏွစ္က ဒီအခ်ိန္

From 12 months (before first birthday)
From 12 months (before first birthday)

၆ႏွစ္သမီးေလး ေျမြကုိ လံုး၀ မေၾကာက္ပါ။

From 12 months (before first birthday)

ေတာ္ေတာ္ေဆာ့ေသာ ေမ်ာက္ကုိ အစာေကၽြးေနတာ

Advertisements