စင္ကာပူမွ လက္ေဆာင္

အမ်ဳိး စင္ကာပူ ျပန္ လက္ေဆာင္။ ၀က္ေပါင္ေျခာက္ကေတာ့ မာမီတုိ႕မိသားစု အားလံုး ၾကိဳက္ၾကတယ္။ ဒီအတုိင္းပဲလည္း စားတတ္ၾကသလုိ၊ ဆီခ်က္ေခါက္ဆြဲနဲ႕လည္း တြဲပီး စားတတ္ေသးတယ္။

ေခ်ာကလက္ေလးမ်ား
စင္တာကေလာ့ဘိနပ္ထဲက ေခ်ာကလက္ေလးမ်ား


ေခ်ာကလက္ဗူး

Advertisements