တရုတ္တန္း

ပုဇြန္ အစိတ္သားကုိ ၂၅၀၀ က်ပ္။ ၂၃၀၀ က်ပ္ နဲ႕ ဆစ္လုိ႕ ရတယ္။ ေရွာက္ရႊက္၊ တရုတ္နံနံ၊ ၾကက္သြန္ျမိတ္၊ ငရုတ္သီး၊ နံနံပင္၊ ပူစီနံ၊ နံနံပင္ ဂဏာန္း ရန္ကုန္ တရုတ္တန္း ၁၇ လမ္း ထိပ္မွာ ဒီလုိ ပုဇြန္ထုပ္ၾကီးေတြလည္း ရတယ္။ ဒါကေတာ့ ၁၈လမ္း ထိပ္က ဆာေတးဆုိင္ပါ။ ၀က္သားလိပ္ေၾကာ္ နဲ႕ ဆာေတး ဖက္ထုပ္ေၾကာ္ ၁၈ လမ္း ထိပ္ က လွမ္းျမင္ရတဲ႕ ရန္ကုန္ တရုတ္တန္း။ သဘာ၀ က်က် ဆုိက္ကားေလးေတြနဲ႕ အိမ္ျပန္ေနက်တဲ႕လူေတြေပါ႔။ ဆာေတး ကင္ေနတဲ႕ မီးဖုိ သင္းေမာင္ပုိး စားလား။ စားဖူးတဲ႕ လူတုိင္း ၾကိဳက္က်တဲ႕ သင္းေမာင္းပုိးပါ။ ကုိယ္ကေတာ့ ပုိးတီေကာင္လုိ႕ […]

Read More တရုတ္တန္း