မုန္႕ခ်ဳိသြင္း

မုန္႕ခ်ဳိသြင္း

သမီးကုိ ေက်ာင္းၾကိဳပီး အျပန္ ေက်ာင္းထိပ္နားမွာ မုန္႕ခ်ဳိသြင္း အသယ္ ေတြ႕လုိ႕ တစ္ေထာင္ဖုိး ၀ယ္လာပီး။ မိသားစု စားၾကတာ။ တစ္ေထာင္ဖုိး ၄ ခုရတယ္။ ကေလးေတြက ခ်ဳိလုိ႕ ၾကိဳက္ၾကတယ္။ မာမီကေတာ့ အဲဒီ မုန္႕ခ်ဳိသြင္းကုိ အရမ္းၾကိဳက္တယ္။ မုန္႕ခ်ဳိသြင္းရယ္၊ မုန္႕ေလေပြရယ္ကုိ ေတာ္ေတာ္ၾကိဳက္ေပါ႔။ မုန္႕ခ်ဳိသြင္းက စားလုိက္ရင္ အထဲက ထညက္ရည္ေတြက ခ်ဳိစိမ္႕ေနတာ။ မုန္႕ေလေပြ က်ေတာ့ ပြပြေလး နဲ႕ အရသာက ဖြဖြေလး။

၄ ခုကုိ ၁၀၀၀ က်ပ္

သမီးက မုန္႕ခ်ဳိသြင္းလုိ႕ ဘာလုိ႕ ေခၚတာလဲး ေမးလုိ႕ ကုိယ္ဘာသာ ရမ္းသမ္းပီး ထညက္ရည္ အခ်ဳိေတြ မုန္႕ထဲ သြင္းထားလုိ႕ မုန္႕ခ်ဳိသြင္း လုိ႕ ေခၚတာလုိ႕။ အထဲမွာ မုန္႕အခ်ိဳေတြ သြင္းထားေတာ့ သေဘာေပါက္လြယ္တာေပါ႔ေနာ္။

၀က္သားဒုတ္ထုိး

၀က္သား ဒုတ္ထုိးက သမီး ေက်ာင္းမွာ ေရာင္းတဲ႕ မုန္႕ေစ်းတန္းက ၀ယ္လာတာ။ တစ္ေခ်ာင္းကုိ ၁၀၀ က်ပ္၊ နားရႊက္၊ အဆုတ္၊ လွ်ာ၊ အူပိတ္၊ အူမ အစံုပါပဲ။ စားလုိ႕ ေကာင္းတယ္။ သန္႕လည္း သန္႕တယ္။

တစ္ေခ်ာင္းကုိ ၁၀၀ က်ပ္

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s